Otinus OT-41 to nasz najpopularniejszy sterownik. W tym artykule omówimy funkcje, działanie oraz jego obsługę. Być może zdecydowałeś, że prasa krawędziowa z tym sterownikiem to najlepszy wybór dla Ciebie. Jeśli chcesz odświeżyć swoją wiedzę, ten artykuł również powinien Cię zainteresować. Celem przypomnienia – OT-41 pozwala na sterowanie CNC prasami krawędziowymi Otinus. Zapewnia przyjazne użytkownikowi zarządzanie procesem gięcia. Między innymi poprzez tworzenie i zapisywanie programów, niezależne sterowanie każdym z tłoków czy wysokością położenia zderzaków. Opisane funkcje pozwalają na wdrażanie skomplikowanych projektów w życie.

(więcej…)

Otinus Polska Sp. z o.o. (dawniej P.W. REMASZ Michał Obrzut) realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Tytuł projektu: Wejście firmy Otinus Polska Sp. z o.o. (dawniej P.W. REMASZ Michał Obrzut) na rynki zagraniczne poprzez udział w targach. Celem projektu jest dywersyfikacja rynków zbytu, wzrost przychodów firmy, wyszukiwanie partnerów na rynkach zagranicznych, a także promocję gospodarczą regionu. Działania prowadzone w ramach projektu przyczynią się do rozpoznawalności polskiej marki na rynkach międzynarodowych. Dofinansowanie projektu z UE: 637 521,65 zł