W tym artykule dowiesz się jak prawidłowo dobierać narzędzia na prasie krawędziowej, którą obsługujesz lub zamierzasz zakupić.

Właściwie dobrane narzędzia to istotnie przepis na sukces!

Wybór właściwych narzędzi do pras krawędziowych jest niezwykle istotny. To właśnie dzięki nim uzyskujemy żądany kształt obrabianego przez nas detalu. Dopełniają one proces gięcia na dobrze dobranej i skonstruowanej prasie krawędziowej. Obecne na rynku prasy pozwalają na osiągnięcie niewyobrażalnej kiedyś dokładności. Oprzyrządowanie do pras nie powinno przekraczać tolerancji wymiarowej w zakresie 0,01 mm, co pozwoli na zachowanie powtarzalności oraz precyzji.

Gięcie C-ownika na prasie Otinus

Jak ugryźć temat? – nasz technik rozwieje wszelkie wątpliwości

Należy rozpatrzyć wybór odpowiednich narzędzi do potrzeb produkcji. Z pomocą przychodzi nam reguła 8 x 2, która pozwoli wyliczyć jakich matryc dokładnie nam potrzeba. To rozwiązanie sprawdzi się zwłaszcza, jeśli ogranicza nas budżet.

Korzystając z tej reguły należy określić zakres grubości materiału, jaki zamierzamy zaginać.
Rozmiar najmniejszej matrycy wyznaczamy mnożąc grubość najcieńszego detalu, jaki wyginamy w naszej firmie przez 8, największą matrycę analogicznie, mnożąc przez 8 najgrubszy detal. Rozmiary pozostałych wymaganych przy naszej produkcji matryc wyliczamy podwajając rozmiar najmniejszej z nich. Ten sposób pozwoli nam szybko i sprawnie określić jakie narzędzia to minimum, które pozwoli nam bezproblemowo wykonywać większość nadchodzących zadań.

Wielorowkowa matryca z prasy Otinus PBO2563 wraz z wymiarami.
Wielorowkowa matryca z prasy Otinus PBO2563

Wychodząc na przeciw potrzebom klientów, jako firma Otinus zaopatrujemy swoje prasy krawędziowe w uniwersalny, wielorowkowy zestaw narzędzi.

Przykład zastosowania reguły 8 x 2

Najcieńsza blacha, którą planujemy wyginać to 1 mm. Dlatego minimalna szerokość potrzebnej matrycy V = 8 mm

Najgrubsza blacha, którą będziemy giąć na naszej maszynie to 10 mm. W związku z tym minimalna szerokość potrzebnej nam matrycy V = 80 mm

Z powyższych danych łatwo wyliczyć, że minimalny zestaw matryc, które są potrzebne do naszej produkcji będzie obejmował pięć pozycji. Zestaw zawiera następujące matryce V = 8/16/32/64/80.

Jeśli chcemy jeszcze dokładniej dobrać odpowiednie narzędzia to powinniśmy użyć kalkulatora siły nacisku na prasie krawędziowej.

Troszkę praktyki odnośnie doboru narzędzi do prasy

Dokładnie rzecz biorąc wszystko rozbija się o kąt gięcia i promień gięcia.
Na matrycy V32 nie uda się zagiąć blachy 8mm na kąt 90 stopni istotnie więc taka próba nie będzie zgodna z technologią gięcia powietrznego.

Trzeba tutaj brać pod uwagę wytrzymałość samych narzędzi, jak i wytrzymałość konstrukcyjną materiału po takim zagięciu. Pojawią się wady takie jak pękanie w miejscu gięcia czy niska wytrzymałość w miejscu gięcia. Zwłaszcza kiedy zagniemy promieniem stempla mniejszym, niż dopuszczalny technologicznie i konstrukcyjnie. Okazuje się wytrzymałość narzędzi to nie koniec projektowania procesu gięcia, uwzględnić trzeba wspomnianą wcześniej szerokość rowka matrycy, dobraną odpowiednio pod wskazaną grubość blachy.

Gięcie cienkich blach? – tutaj wybór również ma znaczenie!

Jeśli będziemy chcieli zagiąć cienką blachę (np. 1mm) na dużej matrycy (np. V50) – dużym promieniem (np. R20) to zagniemy element idealnie na zadany kąt.
Promieniem dobranym tylko do grubości materiału (w tym przypadku R1 dla blachy 1mm) nie wykonamy detalu tak, jakbyśmy tego oczekiwali, blacha będzie wciskana w szeroką matrycę co może spowodować jej uszkodzenie/wytarcie oraz wykraczanie wymiarów poza założone tolerancje.

Zbliżenie na promień stempla R 0,5mm

Podsumowując – teraz już wiesz jak prawidłowo dobierać narzędzia

Odpowiedzieliśmy sobie krok po kroku – jak prawidłowo dobierać narzędzia na prasie krawędziowej

Dobór narzędzi do gięcia to czysto praktyczna część tego procesu, nawet najbardziej wyuczony teoretyk może mieć problem z określeniem odpowiedniego narzędzia.
Wszystko opiera się o doświadczenie z samym procesem gięcia
– obserwacja giętego materiału
– dobranie narzędzi, aby zminimalizować lub wyeliminować uszkodzenia materiału, jak i samych narzędzi
– kierunek gięcia
– odpowiednia kolejność gięcia
– wprowadzanie korekt (ich wartości i kolejności wykonania kroków – czasami konstrukcja narzędzi nie pozwoli np. na wykonanie korekty 2 gięcia, jeśli nie wykonasz korekty 3 lub 4 w kolejności gięcia).

To tyle, jeśli idzie o teorię procesu doboru narzędzi do gięcia. Praktycznie zawsze robi się jedną próbę (czy to na odpadzie, czy na właściwym materiale doliczonym przez technologa lub konstruktora do wykonywanej serii detali), aby sprawdzić zgodność wszystkich zaplanowanych kroków, np. doboru narzędzi do materiału lub na odwrót.

Otinus Polska Sp. z o.o. (dawniej P.W. REMASZ Michał Obrzut) realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Tytuł projektu: Wejście firmy Otinus Polska Sp. z o.o. (dawniej P.W. REMASZ Michał Obrzut) na rynki zagraniczne poprzez udział w targach. Celem projektu jest dywersyfikacja rynków zbytu, wzrost przychodów firmy, wyszukiwanie partnerów na rynkach zagranicznych, a także promocję gospodarczą regionu. Działania prowadzone w ramach projektu przyczynią się do rozpoznawalności polskiej marki na rynkach międzynarodowych. Dofinansowanie projektu z UE: 637 521,65 zł