Logo Otinus Finance

Leasing fabryczny
– Otinus Finance

Zgodnie z mottem „We serve you” oferujemy Klientom najtańsze w Polsce finansowanie naszych maszyn. Jesteśmy pewni, że Otinus Finance przy współpracy z Millennium Leasing to najkorzystniejsza oferta na rynku.

Dlatego, gdy otrzymasz lepszą ofertę leasingu – dla takich samych parametrów finansowania – to Otinus zwróci Tobie różnicę. O szczegóły pytaj konsultanta Otinus.

Jeśli skorzystasz z naszego fabrycznego finansowania, otrzymasz dodatkowy rabat.

Pomagamy wystartować nowym firmom

Przy wpłacie początkowej w wysokości 30% leasing zostanie przyznany przedsiębiorcy, który założył firmę tydzień wcześniej!

Otinus Polska Sp. z o.o. (dawniej P.W. REMASZ Michał Obrzut) realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Tytuł projektu: Wejście firmy Otinus Polska Sp. z o.o. (dawniej P.W. REMASZ Michał Obrzut) na rynki zagraniczne poprzez udział w targach. Celem projektu jest dywersyfikacja rynków zbytu, wzrost przychodów firmy, wyszukiwanie partnerów na rynkach zagranicznych, a także promocję gospodarczą regionu. Działania prowadzone w ramach projektu przyczynią się do rozpoznawalności polskiej marki na rynkach międzynarodowych. Dofinansowanie projektu z UE: 637 521,65 zł