Dane firmy

Otinus Polska Sp. z o.o.
ul. Karola Szajnochy 11
85-738 Bydgoszcz
NIP: PL 953 279 22 71
KRS: 0000998446

Kapitał zakładowy w wysokości 500 000 zł opłacony w całości. KRS: 0000998446 wyst. przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 28.10.2022r.

Sprzedaż maszyn

Zapraszamy do kontaktu w godzinach 7.30 ‑ 19.30

Sprzedaż materiałów eksploatacyjnych

Zapraszamy do kontaktu w godzinach 7.30 ‑ 15.30

Dział logistyki

Zapraszamy do kontaktu w godzinach 7.30 ‑ 15.30

Dział serwisu

Zapraszamy do kontaktu w godzinach 7.30 ‑ 15.30

Salon maszyn

ul. Karola Szajnochy 11
85-738 Bydgoszcz

Zapytaj o dowolną maszynę Otinus

    Otinus Polska Sp. z o.o. (dawniej P.W. REMASZ Michał Obrzut) realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Tytuł projektu: Wejście firmy Otinus Polska Sp. z o.o. (dawniej P.W. REMASZ Michał Obrzut) na rynki zagraniczne poprzez udział w targach. Celem projektu jest dywersyfikacja rynków zbytu, wzrost przychodów firmy, wyszukiwanie partnerów na rynkach zagranicznych, a także promocję gospodarczą regionu. Działania prowadzone w ramach projektu przyczynią się do rozpoznawalności polskiej marki na rynkach międzynarodowych. Dofinansowanie projektu z UE: 637 521,65 zł