Dane firmy

P.W. REMASZ Michał Obrzut
ul. Stanisława Leszczyńskiego 61/20
85-137 Bydgoszcz
NIP: PL 764 258 39 75

Kontakt

Salon maszyn

ul. Karola Szajnochy 14b
85-738, Bydgoszcz

Zapytaj o dowolną maszynę Otinus

    Michał Obrzut P.W. „REMASZ” realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Tytuł projektu: Wejście firmy Michał Obrzut P.W. „REMASZ” na rynki zagraniczne poprzez udział w targach. Celem projektu jest dywersyfikacja rynków zbytu, wzrost przychodów firmy, wyszukiwanie partnerów na rynkach zagranicznych, a także promocję gospodarczą regionu. Działania prowadzone w ramach projektu przyczynią się do rozpoznawalności polskiej marki na rynkach międzynarodowych. Dofinansowanie projektu z UE: 637 521,65 zł