Na rynku dostępna jest szeroka gama palników plazmowych. Ogólna zasada ich działania jest taka sama, różnią się one jednak parametrami i, co najważniejsze, zastosowaniem.

W jednym z wcześniejszych artykułów omówiliśmy elementy i zasady działania przecinarki plazmowej. Omówiliśmy również rozmaite rozwiązania w zakresie materiałów eksploatacyjnych dopasowanych do różnych zastosowań. Teraz przyjrzymy się bliżej planikom oferowanym przez wiodącego producenta Hypertherm.

Budowa palnika

Budowa wszystkich palników jest zbliżona – działają w końcu na tej samej zasadzie. Możemy wyróżnić trzy podstawowe elementy palnika: korpus, obudowę oraz zespół przewodów.

Zespół przewodów

Palnik jest połączony ze źródłem plazmowym (jak np. Powermax 45 XP) przez zespół przewodów. Przewód gazowy, jak sama nazwa wskazuje, doprowadza gaz do palnika. Rolą przewodu napięciowego jest doprowadzenie napięcia do elektrody. Przewód łuku pilota umożliwia powrót prądu do źródła (zamyka obwód) we wstępnej fazie zajarzenia. Ostatnim jest przewód czujnika materiałów eksploatacyjnych. Jako elementy elastyczne, przewody mogą być narażone na uszkodzenie w warunkach roboczych, zwłaszcza w przypadku ciecia ręcznego. Dlatego warto pomyśleć o zabezpieczeniu ich dodatkową osłoną.

Korpus

Korpus, do którego podłączone są przewody, stanowi „serce” palnika. Zwany jest również główką. Jego zwieńczeniem jest głowica, pełniąca funkcje uchwytu dla materiałów eksploatacyjnych i odpowiada za doprowadzenie do nich gazu. Wyposażona jest również w czujnik nasadki. To przydatne rozwiązanie wykrywa, czy materiały eksploatacyjne są poprawnie zamontowane, zwiększając tym samym bezpieczeństwo użytkowania i trwałość materiałów. Budowa korpusu i głowicy może różnić się w zależności od typu i zastosowania. Dlatego dobierając materiały eksploatacyjne należy upewnić się, że są one kompatybilne z danym palnikiem.

Obudowa

Obudowa, zwana też rękojeścią, chroni delikatniejsze elementy korpusu palnika. Pełni też rolę uchwytu dla operatora, stołu CNC lub robota. W zależności od zastosowania, obudowy potrafią diametralnie się różnić – więcej szczegółów opiszę w dalszej części artykułu.

Zastosowania

Palniki możemy podzielić na 3 kategorie: do ciecia ręcznego, maszynowego i zrobotyzowanego. Cięcie ręczne cieszy się dużą popularnością, rośnie również zainteresowanie zaletami technologii CNC. Najrzadsze na naszym rynku jest obecnie cięcie plazmowe za pomocą robota.

Palniki ręczne

Cechą charakterystyczną palników ręcznych jest spust. Za jego pomocą operator włącza przepływ prądu oraz gazu – czyli rozpoczyna proces cięcia lub żłobienia plazmowego. Element ten musi być więc ergonomiczny i wytrzymały. Ze względów bezpieczeństwa ważnym jest, aby spust miał jakąś formę zabezpieczenia, aby nie dopuścić do przypadkowej aktywacji i zajarzenia łuku.

Ergonomiczna konstrukcja rękojeści wpływa nie tylko na komfort operatora, ale również na dokładność i bezpieczeństwo jego pracy. Ważne więc, aby była ona odpowiednio wyprofilowana. Sam palnik nie powinien być też przesadnio masywny, aby nie ograniczać pola widzenia.

W celu zapewniania maksymalnej ergonomii palniki ręczne Duramax występują w dwóch wersjach. Wersja przeznaczona do ciecia ugięta jest pod kątem 75°. Wersja o kącie ugięcia 15° stworzona została z myślą o operacjach żłobienia.

Warto również wspomnieć o przedłużonych palnikach ręcznych Duramax Hyamp. Stworzone zostały z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie podczas wymagających prac, jak np. złomowanie. Dostępne długości palników Hyamp to 0,6 m, 1,2 m, do 1,8 m.

Palniki zmechanizowane

Ergonomia operatora nie jest z kolei istotna, jeśli palnikiem operuje maszyna. Obudowy palników do cięcia zmechanizowanego są więc zdecydowanie prostsze niż w przypadku zastosowań ręcznych. Brak w nich również spustu, gdyż zajarzeniem steruje sygnał ze sterownika CNC. Wyposażone są za to w zębatkę, która umożliwia maszynie CNC unoszenie i opuszczanie palnika.

Palniki zrobotyzowane

Konstrukcja palników tego typu jest zoptymalizowane pod kątem cięcia za pomocą robota. Są one krótkie i wyposażone w specjalne gniazda oraz rowki, które pomagają robotowi „utrzymać” palnik. Palniki do ciecia zrobotyzowanego Hypertherm występują w trzech wersjach, różniących się kątem ugięcia: 180°, 90° i 45° (do ciecia wewnątrz elementu, ciecia skośnego oraz żłobienia).

Podsumowując

Wybór odpowiedniego palnika jest niezwykle ważny. Należy pamiętać, aby był on odpowiednio dopasowany do wykonywanej pracy oraz kompatybilny z wybranym systemem plazmowym.

Dlatego zawsze chętnie służymy pomocą. Nasi fachowcy udzielają pomocy w zakresie doboru idealnego sprzętu do Twoich potrzeb.

Na koniec przedstawiamy dwa krótkie materiały wideo od naszego partnera Hypertherm, prezentujace wytrzymałość palników Duramax.


Inne artykuły

Otinus Polska Sp. z o.o. (dawniej P.W. REMASZ Michał Obrzut) realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Tytuł projektu: Wejście firmy Otinus Polska Sp. z o.o. (dawniej P.W. REMASZ Michał Obrzut) na rynki zagraniczne poprzez udział w targach. Celem projektu jest dywersyfikacja rynków zbytu, wzrost przychodów firmy, wyszukiwanie partnerów na rynkach zagranicznych, a także promocję gospodarczą regionu. Działania prowadzone w ramach projektu przyczynią się do rozpoznawalności polskiej marki na rynkach międzynarodowych. Dofinansowanie projektu z UE: 637 521,65 zł