We wcześniejszym artykule została omówiona tematyka plazmy jako zagadnienia z dziedziny fizyki. W tym artykule skupimy się na jej praktycznej stronie. Dowiesz się, jak zbudowana jest przecinarka plazmowa i jak ona działa.

Z czego składa się przecinarka plazmowa?

 1. Układ zasilania – zasilany z sieci elektrycznej i  generujący prąd stały (DC), o napięciu 240–400 V. Całkowita moc znamionowa zasilacza i jego wydajność prądowa ma kluczowy wpływ na  grubość ciętego materiału. Jego zadaniem jest dostarczenie odpowiedniej ilości energii do obwodu zajarzenia łuku.
 2. Obwód zajarzenia łuku – zazwyczaj jest to obwód generatora wysokich częstotliwościach, który generuje napięcie zmienne od 5 do 10 kV, o częstotliwości 2 MHz.
 3. Palnik – jest jednocześnie uchwytem dla dyszy i elektrody. Zapewnia również chłodzenie.
 4. Zacisk masy – przyczepiany do ciętego materiału. Służy do zamknięcia obwodu zajarzenia łuku przez palnik i cięty materiał.

Zasada działania

Istnieją różne metody zapłonu. Do jonizacji gazu palniki plazmy powietrznej wykorzystują ruchomą elektrodę lub „metodę rozruchu z  przepływem wstecznym”. W ręcznych przecinarkach wystarczy potrzeć lub zbliżyć dyszę do materiału. Kiedy zacisk masy przyczepiony jest do  ciętego materiału, można zainicjować łuk. Zapali się on pomiędzy elektrodą wewnątrz niej a materiałem.

Łuk o dużej energii kinetycznej podtrzymywany jest przy pomocy strumienia sprężonego gazu (zazwyczaj powietrza), przepuszczanego przez szczelinę w dyszy, która pełni funkcję ogniskującą dla strumienia plazmy. Strumień skierowany jest przy pomocy gazu wprowadzonego w ruch wirowy na ściankach dyszy. Odpowiednie ustawienie zapewnia możliwość uzyskania strumienia o grubości 1 mm. Zestaw ten chłodzony jest gazem lub wodą.

palnik przecinarki plazmowej

Zarówno dysza, jak i elektroda, są materiałami eksploatacyjnymi i wymagają wymiany w przypadku zużycia.

Cięcie

Cięcie opiera się o wysokie temperatury od 10 tys. do 30 tys. K. i bardzo dużą szybkość wiązki plazmy. Dzięki temu materiał jest topiony, utleniony i usuwany ze szczeliny, która jest bardzo wąska. Uzyskana krawędź jest gładka, nie wymaga dużej obróbki.

Ciąć można wszystkie materiały, które są przewodnikami prądu elektrycznego, nawet pokryte farbą. Ważne, aby oczyścić miejsce pod zacisk masy.

Przecinarka plazmowa świetnie nadaje się do cięcia:

 • stali węglowej
 • żeliwa
 • stali kwasoodpornej
 • aluminium i jego stopów
 • mosiądzu

Bezpieczeństwo

Poniżej kilka porad związanych z bezpiecznym użytkowaniem agregatów plazmowych:

 • Zabezpiecz się przed oparzeniami. Przy cięciu plazmą wykorzystuje się bardzo wysokie temperatury!
 • Chroń drogi oddechowe i odpowiednio wentyluj pomieszczenia!
 • Osłaniaj oczy i twarz przed silnym promieniowaniem UV!
 • Unikaj ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne z układu elektrycznego urządzenia!

Niespodzianka!

Zachęcam do obejrzenia filmu na YouTube. W ciekawy sposób przedstawia on zasadę działania agregatu plazmowego.

Zapraszam do zapoznania się z poprzednimi wpisami na blogu. Kolejne już wkrótce!


Inne artykuły

Otinus Polska Sp. z o.o. (dawniej P.W. REMASZ Michał Obrzut) realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Tytuł projektu: Wejście firmy Otinus Polska Sp. z o.o. (dawniej P.W. REMASZ Michał Obrzut) na rynki zagraniczne poprzez udział w targach. Celem projektu jest dywersyfikacja rynków zbytu, wzrost przychodów firmy, wyszukiwanie partnerów na rynkach zagranicznych, a także promocję gospodarczą regionu. Działania prowadzone w ramach projektu przyczynią się do rozpoznawalności polskiej marki na rynkach międzynarodowych. Dofinansowanie projektu z UE: 637 521,65 zł