Seria Powermax SYNC™, przedstawiciel kolejnej generacji systemów Powermax 65®/85/105. System Powermax SYNC został wyposażony we wbudowany układ logiczny i rewolucyjne materiały eksploatacyjne w formie jednoczęściowych wkładów.

Przykład i opis nowego źródła Hypertherm PowermaxSYNC
Źródło z nowej serii wraz z palnikiem

Znacznie uproszczone materiały eksploatacyjne w połączeniu z rewolucyjnymi funkcjami

Znacznie uproszczone materiały eksploatacyjne w połączeniu z zaawansowanymi funkcjami wymiany danych z palnikiem i automatycznej konfiguracji sprawiają, że nowe systemy plazmowe Powermax65/85/105 SYNC™ firmy Hypertherm są inteligentnym wyborem do każdego procesu cięcia lub żłobienia.

Co wyróżnia system Powermax SYNC:

Wygodna obsługa

• Materiały eksploatacyjne oznaczyliśmy kolorami według procesu, co niewątpliwie pozwala na łatwą identyfikację. Formuła jednoczęściowych wkładów niewątpliwie wyeliminowała pomyłki związane ze stosowaniem nieodpowiednich części. Reasumując uprościliśmy sposób zarządzania zapasami materiałów eksploatacyjnych.

• Nowe palniki SmartSYNC™ automatycznie ustawiają prawidłowe natężenie prądu i tryb pracy. możliwość wystąpienia błędów podczas ustawiania.

• Funkcja pozwala na wykrywanie zużycia materiałów eksploatacyjnych, w rezultacie operator dokładnie wie, kiedy należy wymienić wkład.

Niższe koszty eksploatacji i maksymalizacja wydajności

• Uproszczona obsługa pozwala skrócić czas przestojów i szkolenia. Niewątpliwie upraszcza to rozwiązywanie problemów oraz minimalizuje ilość odpadów.

Zaawansowana konstrukcja materiałów eksploatacyjnych w formie wkładów zapewnia nawet dwukrotnie dłuższą trwałość. Ważnym aspektem jest lepsza jakość w porównaniu ze standardowymi materiałami eksploatacyjnymi w konfiguracjach cięcia zmechanizowanego.

Dostęp do danych wkładu umożliwia nam monitorowanie wydajności oraz analizowanie wzorców użytkowania.

Ułatwienie obsługi elementów sterowania palnikiem umożliwia operatorowi regulację natężenia prądu podczas pracy i zmianę procesów bez konieczności korzystania z panelu zasilacza.

Najlepsza w branży niezawodność

• Głównym przeznaczeniem palników SmartSYNC™ bezsprzecznie jest poprawa pracy w trudnych warunkach przemysłowych.

• Technologia SpringStart™ gwarantuje niezmienność warunków rozruchu i poprawia trwałość palnika.

Parametry agregatów PowermaxSYNC
Parametry techniczne źródeł z nowej serii

Korzyści ze stosowania wkładów Hypertherm

Wygodna obsługa

 • Skrócenie czasu wymaganego na szkolenie operatorów i rozwiązywanie problemów dzięki mniejszej liczbie części eksploatacyjnych podlegających obsłudze i wymianie.
 • Wkłady są kodowane kolorami zgodnie z zastosowaniem i wyraźnie oznaczone laserowo. Pozwala to na ułatwienie nam identyfikacji procesu i natężenia prądu.
 • Modyfikacja systemów Powermax45® XP/65/85/105 zapewniająca zgodność z platformą wkładów Hypertherm jest łatwa dzięki adapterowi do palników Duramax®.
Wygodna obsługa i funkcje palnika SmartSYNC
Rodzaje palników oraz opis funkcji

Wzrost produktywności

 • Zoptymalizowana konstrukcja wkładów zapewnia maksymalizację produktywności i wydajności. Wydłuża to okres eksploatacji podczas cięcia ręcznego oraz gwarantuje optymalną jakość cięcia w przypadku cięcia zmechanizowanego.
 • W połączeniu z palnikami SmartSYNC™ i systemem Powermax SYNC™, wkład dostarcza nam jeszcze bardziej przydatne dane dotyczące zużycia. Dane te można wykorzystać do usprawniania operacji cięcia i identyfikacji możliwości szkolenia operatorów.
 • Specjalistyczne wkłady do żłobienia FlushCut™ i FineCut® zwiększają możliwości systemów Powermax.

Zgodność z palnikami

 • Pełna zgodność z wszystkimi palnikami SmartSYNC, zapewniająca automatyczne ustawianie procesu oraz transfer danych do systemu.
  • Dostępny czytnik wkładów paruje się z aplikacją na smartfony Powermax SYNC w celu analizy. Sprawdzić możemy takie dane jak wydajność, liczba rozruchów i transferów oraz czas pracy łuku.
 • Ograniczona zgodność z palnikami Duramax i Duramax® Lock (występującymi w systemach Powermax45 XP/65/85/105).
  • Wymaga oddzielnego adaptera palnika (numer części 428951).
  • Nie zapewnia automatycznej konfiguracji procesu ani transferu danych.
Korzyści palników Powermax Sync
Przeznaczenie palników

Otinus – dystrybutor nowych rozwiązań Hypertherm™

Wszystkie wyżej opisywane agregaty znajdziesz w naszym sklepie na stronie Otinus. Nasz kalkulator doboru agregatu pozwoli na wybór odpowiedniego źródła plazmowego. Jeżeli pojawi się jakieś pytanie, związane z nowym systemem Hypertherm Powermax SYNC™ zachęcamy do kontaktu. Rozwiejemy wszelkie wątpliwości i pomożemy z wyborem odpowiedniego sprzętu, spełniającego postawione wymagania.

Otinus Polska Sp. z o.o. (dawniej P.W. REMASZ Michał Obrzut) realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Tytuł projektu: Wejście firmy Otinus Polska Sp. z o.o. (dawniej P.W. REMASZ Michał Obrzut) na rynki zagraniczne poprzez udział w targach. Celem projektu jest dywersyfikacja rynków zbytu, wzrost przychodów firmy, wyszukiwanie partnerów na rynkach zagranicznych, a także promocję gospodarczą regionu. Działania prowadzone w ramach projektu przyczynią się do rozpoznawalności polskiej marki na rynkach międzynarodowych. Dofinansowanie projektu z UE: 637 521,65 zł