Cięcie gazem jest bardzo popularną metodą termiczną w obróbce metali. Cięcie plazmą jest natomiast technologią młodszą i dużo nowocześniejszą, która powoli zaczyna przejmować rynek.

Czy plazma jest rozwiązaniem na wszystkie wyzwania przedsiębiorców?

Czas produkcji

Plazma jest szybsza i dużo dokładniejsza, dzięki czemu oszczędzamy czas. Wycinanie za pomocą gazu potrafi zająć siedmiokrotnie więcej czasu niż przecinarce plazmowej. Ponadto cięcie plazmą nie wymaga podgrzewania wstępnego.

Dokładność

Cięcie gazem pozostawia znaczne ilości żużla na krawędziach. Pracownik musi poświęcić sporo czasu, by go usunąć. Przecinarki plazmowe są dużo dokładniejsze i tworzą mniejszą szczelinę w obrabianym materiale, a to pozwala na oszczędność materiału.

Możliwości

Przecinarka plazmowa jest bardzo wszechstronna. Nadaje się do cięcia stali węglowej, nierdzewnej oraz metali kolorowych. Przecinarka plazmowa tnie bardzo szybko cienkie materiały. Nie powoduje też odkształcania cienkich blach poprzez mniejszą strefę udaru cieplnego. Im blacha jest grubsza, tym prędkość przecinarki plazmowej jest bardziej zbliżona do prędkości cięcia gazem, który  zaczyna wygrywać przy bardzo grubych materiałach. Technologia paliwowo-tlenowa pozawala ciąć materiały o grubości nawet 150 mm.

Cięcie Gazem i Plazmą

Jak pokazuje Hypertherm (źródło), cięcie plazmą jest dużo szybsze niż cięcie gazem. 

Cięcie gazem wymaga uprawnień

Acetylen (Etyn) w czystej postaci jest gazem bezbarwnym i bezwonnym. Jego techniczna forma ma silny, nieprzyjemny zapach podobny do czosnku. Choć nie jest szczególnie trujący, to jego nadmiar w powietrzu powoduje szereg niebezpiecznych dolegliwości. Gaz ten jest mocno wybuchowy i spala się tworząc jasny płomień o bardzo wysokiej temperaturze.

Logicznym jest zatem, że tak niebezpieczna substancja wymaga szczególnej ostrożności od osoby, która z nią pracuje, dlatego pracownik obsługujący przecinarkę gazową musi mieć specjalne uprawnienia.

Obostrzenia dotyczą też przechowywania butli na terenie zakładu.

Podsumowując

Cięcie gazem przegrywa z plazmą na prawie każdym polu. Przecinarki plazmowe są szybsze, czystsze, bezpieczniejsze i przede wszystkim bardziej ekonomiczne. Mimo to, to właśnie cięcie gazem jest przyszłością. Ta technologia jest bezkonkurencyjna w przypadku obróbki bardzo grubych materiałów.


Inne artykuły

Otinus Polska Sp. z o.o. (dawniej P.W. REMASZ Michał Obrzut) realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Tytuł projektu: Wejście firmy Otinus Polska Sp. z o.o. (dawniej P.W. REMASZ Michał Obrzut) na rynki zagraniczne poprzez udział w targach. Celem projektu jest dywersyfikacja rynków zbytu, wzrost przychodów firmy, wyszukiwanie partnerów na rynkach zagranicznych, a także promocję gospodarczą regionu. Działania prowadzone w ramach projektu przyczynią się do rozpoznawalności polskiej marki na rynkach międzynarodowych. Dofinansowanie projektu z UE: 637 521,65 zł