Będzie to zależne od tego, jakiego typu obróbki blach wykonujesz w Twoim warsztacie. Jakkolwiek zarówno hydrauliczne nożyce gilotynowe, jak i przecinarka plazmowa zostały przeznaczone do cięcia blach, specyfika ich pracy jest zupełnie inna i każda z tych maszyn sprawdzi się lepiej w innego typu produkcji.

Gilotyna – mechaniczna maszyna do prostych cięć

Gilotyna stosuje proste cięcie mechaniczne, brak tutaj współczynnika temperaturowego, który wymuszałby dodatkowe koszty (prąd). Nie jest w stanie wycinać zbyt skomplikowanych detali, jednakże posiada pewne atuty, których nie ma wycinarka plazmowa. Przede wszystkim tnie o wiele szybciej i dokładniej. Wykonuje precyzyjne cięcia w linii prostej, dzięki czemu krawędź jest równa, sprawdzając się doskonale przy cięciu wielokrotnie powtarzalnych detali.

Dla przykładu: jeśli mamy arkusz blachy o wymiarach 3 x 1,5 m – wycięcie 100 elementów o wymiarze 3 x 1,5 cm stanowi dla gilotyny 100 szybkich ruchów noża. Wypalarce zajmie to dużo więcej czasu, a efekty mogą być dla nas rozczarowujące. Krawędzie detali nigdy nie będą idealnie gładkie, mogą też wystąpić błędy jeśli chodzi o parametry. Ponadto podczas obróbki część materiału wypalanego przez plazmę zostanie nieodwracalnie utracona (w związku z czym uzyskamy mniej niż te pożądane 100 detali).

Plazma – większe możliwości, ale i większe koszty

Wycinarka plazmowa nadaje się do cięcia zasadniczo każdego kształtu, czy to będą proste cięcia, czy te bardziej zróżnicowane. Sprawdzi się idealnie w przypadku konieczności wypalenia otworu oraz detali o nierównomiernej krawędzi. Tutaj gilotyna, będąca maszyną mechaniczną, zdecydowanie przegrywa z plazmą. Mamy całkowitą dowolność co do wykonywanego projektu, ogranicza nas tylko wyobraźnia.

Z drugiej strony wybór wycinarki plazmowej wiąże się z większymi nakładami finansowymi. Do pracy maszyny wykorzystywany jest prąd, który pochłania duże koszty. Wspominaliśmy o braku oszczędności materiału w porównaniu do cięcia gilotyny. Nie bez znaczenia pozostaje wspomniana wcześniej prędkość cięcia. To wszystko przekłada się na to, że wycinka prostego kawałka metalu dla plazmy wiąże się z o wiele dłuższym czasem oraz większymi kosztami.

Przecinarka plazmowa czy nożyce gilotynowe – co bardziej opłaca się zakupić?

Decyzja o tym, jaką maszynę wybrać, będzie zależna od zapotrzebowań związanych z konkretną produkcją. Nietrudno zauważyć, że przecinarka plazmowa ma dużą przewagę nad gilotyną, ponieważ zakres jej możliwości jest o wiele szerszy. Gilotyna nie wykona większości projektów, nie jest w stanie wyciąć nawet prostego otworu ani wyciąć detalu o nierównomiernych kształtach. Wybór plazmy to inwestycja, która pozwoli Ci na wykonywanie bardzo szerokiej gamy usług, pozwalając na wytwarzanie detali o różnorodnych kształtach.

Z drugiej strony gilotyna ma tę przewagę, że lepiej się sprawdza przy wykonywaniu prostych cięć i detali o równych wymiarach. Jeśli tylko taka produkcja występuje w Twoim warsztacie, hydrauliczne nożyce gilotynowe powinny być dla Ciebie wystarczalne. Przy cięciu prostych elementów to właśnie wybór gilotyny pozwala na zaoszczędzenie czasu i materiałów.

Otinus Polska Sp. z o.o. (dawniej P.W. REMASZ Michał Obrzut) realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Tytuł projektu: Wejście firmy Otinus Polska Sp. z o.o. (dawniej P.W. REMASZ Michał Obrzut) na rynki zagraniczne poprzez udział w targach. Celem projektu jest dywersyfikacja rynków zbytu, wzrost przychodów firmy, wyszukiwanie partnerów na rynkach zagranicznych, a także promocję gospodarczą regionu. Działania prowadzone w ramach projektu przyczynią się do rozpoznawalności polskiej marki na rynkach międzynarodowych. Dofinansowanie projektu z UE: 637 521,65 zł