Gdy obserwujemy starsze osoby, które dorastały w erze bez wysoko rozwiniętej technologii, dając im pierwszy raz telefon komórkowy (niekoniecznie smartphone) – jaką reakcję widzimy? Zakłopotanie, stres, niechęć, niezrozumienie.

Niestety, lęk przed nową technologią nie dotyczy tylko osób starszych. Kiedy może wystąpić u każdego z nas? Wówczas gdy nie korzystaliśmy z urządzeń podobnych do tego, które aktualnie mamy obsłużyć.

Czy siła woli, zmuszenie się, wystarczy, aby pokonać „technologiczną barierę”? Zdecydowanie nie… To nie są prace manualne, jak malowanie ścian, czy przyszycie guzika od marynarki. Jeśli czegoś związanego z technologią nie robiliśmy wcześniej, to będzie nam ciężko ruszyć z miejsca.

Kiedy strach przed nową technologią może zostać pokonany?

Antidotum jest bardzo proste. Ktoś musi nas tego nauczyć. Najlepiej „krok po kroku”, aby nauka była dopasowana do naszej „przyswajalności” materiału.

Obsługa wycinarki plazmowej a obawy klientów

Jako firma spotykamy na swojej drodze wielu Klientów, którzy obawiają się pracy z wycinarką CNC. Jest to naturalne zjawisko. Zdecydowana większość naszych Klientów nie posiadała wcześniej żadnej maszyny sterowanej komputerem.

Najczęstsze obawy Klientów związane z obsługą maszyny CNC:

 • Czy będę potrafił wykonać na komputerze rysunek, który jest potrzebny do wycięcia konkretnego detalu?
 • Czy będę umiał dobrać parametry, aby ciąć blachy w jak najlepszej jakości?
 • Czy wymiana materiałów eksploatacyjnych jest intuicyjna?
 • Czy menu programów obsługujących wycinarkę CNC jest w języku polskim?
 • Czy będę mógł kopiować dzięki programowi ten sam detal na całym arkuszu blachy?

Na wszystkie wymienione powyżej pytania odpowiedź brzmi: „TAK”. Jako doświadczony sprzedawca wycinarek plazmowych mamy bardzo jasno określony cel: „Zapewniamy naszemu Klientowi kompleksową wiedzę na temat obsługi maszyny, aby już tego samego dnia (w którym odbywa się szkolenie) mógł zacząć samodzielną pracę”.

Dlaczego nawet niedoświadczony Klient może szybko zacząć cięcie na wycinarce CNC?

 1.  Intuicyjne oprogramowanie. Stawiamy na oprogramowanie, które z jednej strony jest w pełni funkcjonalne, a z drugiej proste i przyjazne w codziennym użytkowaniu. Ten dobrze zaprojektowany fundament powoduje, że szkolenie z obsługi wypalarki plazmowej CNC przebiega bardzo sprawnie. Co ważne, oprogramowanie nie straci nigdy swojej licencji, czyli nie musisz wydawać pieniędzy w przyszłości na jego aktualizację.
 2. Przejrzysta instrukcja obsługi. Inżynierowie poświęcili dużo czasu, aby przelać na papier wiedzę przekazywaną na szkoleniu. Instrukcja, za pomocą szczegółowych opisów i rysunków, przedstawia krok po kroku, w jaki sposób korzystać z wszystkich programów, które są potrzebne do obsługi maszyny – od narysowania detalu, po jego wycięcie.
 3. Programy z wycinarki plazmowej dostępne są na Twoim komputerze. Kupując u nas wycinarkę plazmową otrzymasz za darmo programy, które są używane do jej obsługi. Dzięki temu nie musisz ćwiczyć ich obsługi stojąc przy maszynie – możesz to samo zrobić w domowym zaciszu. Co więcej, rysunki detali do wypalenia także możesz wykonać na swoim komputerze, a później za pomocą pendrive’a przenieść na maszynę.
 4. Szkolenie z obsługi maszyny w Twojej firmie. Szkolenie przeprowadza jeden z doświadczonych instruktorów. Dopasowując się do tempa szkolonych osób (możesz przeszkolić siebie oraz wydelegowanych pracowników) krok po kroku tłumaczy, w jakiś sposób jak wygląda obsługa wycinarki plazmowej. W czasie szkolenia poszczególne osoby podchodzą do maszyny i samodzielnie wykonują polecenia instruktora.
 5. Telefon do instruktora. Zdarzają się sytuacje, że Klienci nie wiedzą, jak wykonać konkretny rysunek lub zapomnieli o jakimś aspekcie. Na takie sytuacje również jesteśmy przygotowani. Instruktor, który przeprowadzał szkolenie zawsze zostawia swój telefon. Wystarczy zadzwonić do niego, aby uzyskać potrzebne informacje: z zakresu obsługi maszyny, rysunków, czy kwestii technicznych dotyczących zakupionej wypalarki plazmowej. Pomoc telefoniczna instruktora oferowana jest:

  w dni robocze: od poniedziałku do piątku,
  w godzinach: 7.30-15.30,
  bezterminowo,
  bezpłatnie dla naszych Klientów
 6. Telefon do sprzedawcy Otinus. Ze swoimi Klientami pozostajemy w stałym kontakcie. W razie jakichkolwiek problemów lub pytań, chętnie pomożemy. W przypadku gdyby dany instruktor miał urlop lub chorował, dzwoniąc do nas zapewnimy wsparcie telefoniczne innego dostępnego instruktora. Ponadto oferujemy swoim Klientom rabaty na zakup materiałów eksploatacyjnych.

A więc obsługa wycinarki plazmowej jest trudna?

W dużej mierze zależy to od budowy maszyny, wykorzystywanego agregatu plazmowego, zastosowanego oprogramowania oraz tego, co w ramach „oswojenia z maszyną” oferuje sprzedawca.

Sprzedając wycinarki plazmowe CNC od 2017 r. nie spotkaliśmy żadnego Klienta, któremu obsługa wycinarki plazmowej sprawiałaby kłopot. Z pełnym przekonaniem możemy zagwarantować, że przecinarki plazmowe CNC oferowane przez nas są dla każdego.


Inne artykuły

Otinus Polska Sp. z o.o. (dawniej P.W. REMASZ Michał Obrzut) realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Tytuł projektu: Wejście firmy Otinus Polska Sp. z o.o. (dawniej P.W. REMASZ Michał Obrzut) na rynki zagraniczne poprzez udział w targach. Celem projektu jest dywersyfikacja rynków zbytu, wzrost przychodów firmy, wyszukiwanie partnerów na rynkach zagranicznych, a także promocję gospodarczą regionu. Działania prowadzone w ramach projektu przyczynią się do rozpoznawalności polskiej marki na rynkach międzynarodowych. Dofinansowanie projektu z UE: 637 521,65 zł