Wygięte stemple – popularnie nazywane „gooseneck” (pol. gęsia szyja) stosujemy w przypadkach, kiedy chcemy zagiąć wąskie C i U kształtne elementy. W dalszej części artykułu przyjrzymy się bliżej tego rodzaju narzędziom, a następnie omówimy w jakich sytuacjach się przydają.

Czym charakteryzują się wygięte stemple?

Stemple typu „gooseneck” charakteryzują się posiadaniem w swojej budowie wybrania (wolnej przestrzeni) w strefie roboczej. Stemple tego rodzaju pozwalają nam na wykonanie bardziej skomplikowanych geometrii detali. Przyrównując je do swoich prostych odpowiedników, są większe i cięższe. Rezultatem otrzymanego zagięcia jest posiadanie mniejszej wytrzymałości nacisku prasy na metr.

Stempel alternatywny Otinus - gooseneck
Przykład stempla typu „gooseneck”

Ceowniki, profile – zastosowanie wygiętych stempli

Aby uzyskać wąski kształt litery U lub C w większości wypadków nie będzie można użyć standardowego prostego stempla. Powodem jest jego kształt i możliwa występująca w trakcie procesu gięcia kolizja z częścią roboczą narzędzia. W takim wypadku stosuje się wygięte stemple typu gęsia szyja, które nie stykają się z zagiętym już fragmentem obrabianej części.

Jeżeli nie będziemy posiadali w swoim asortymencie takich stempli będziemy musieli się pogodzić z brakiem możliwości wykonania takich elementów z jednego kawałka materiału.

Przykład ceownika przy którym należy posiadać odpowiednie narzędzia do gięcia
Przykład ceownika, do wykonania którego używamy stempla „gooseneck”

Wygoda i więcej możliwości gięcia

Stemple te pozwalają na wykonywanie dużo bardziej zaawansowanych geometrii detali na prasie. Co za tym idzie, jesteśmy bardziej wszechstronni na rynku usług. Stempel z wybraniem, dodatkowo zamocowany na odwróconym zacisku pozwala nam na optymalizację gięcia C-eowników. Operator ma wpływ na obydwa zewnętrzne wymiary wyrobu, a tylko środkowy pozostaje „wynikowy”. Takie rozwiązanie pozwala na szybsze wprowadzenie korekt wymiarów i pewność ich zachowania, nawet jeżeli kąty ulegną nieznacznemu odchyleniu.

Kolizja na standardowych narzędziach
Kolizja na standardowych narzędziach

Wygięte stemple – praktyczne zastosowanie

Zdjęcia poniżej pokazują kilka sytuacji, w których zostaną wykorzystane wygięte stemple. (źródło USM Czernikowo)

Otinus Polska Sp. z o.o. (dawniej P.W. REMASZ Michał Obrzut) realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Tytuł projektu: Wejście firmy Otinus Polska Sp. z o.o. (dawniej P.W. REMASZ Michał Obrzut) na rynki zagraniczne poprzez udział w targach. Celem projektu jest dywersyfikacja rynków zbytu, wzrost przychodów firmy, wyszukiwanie partnerów na rynkach zagranicznych, a także promocję gospodarczą regionu. Działania prowadzone w ramach projektu przyczynią się do rozpoznawalności polskiej marki na rynkach międzynarodowych. Dofinansowanie projektu z UE: 637 521,65 zł