Finansowanie maszyn. Z tego artykułu dowiesz się, jak można to zrobić

Finansowanie maszyn. Z tego artykułu dowiesz się, jak można to zrobić

Dobra wiadomość – każdą z naszych maszyn do obróbki blach stalowych można zakupić korzystając z leasingu, pożyczki, kredytu. Poniżej krótki opis, na czym polegają te metody finansowania.

Leasing

Po polsku to po prostu najem/dzierżawa. W ramach leasingu, finansujący (ten kto płaci za maszynę) przekazuje korzystającemu (temu dla kogo nasze maszyny zarabiają) prawo do korzystania z określonej rzeczy na ustalony w umowie okres trwania leasingu, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe).

Zalety leasingu operacyjnego:

 • niewielkie zaangażowanie własnych pieniędzy,
 • koszty leasingu są kosztami w rozumieniu Twojej księgowej,
 • jest możliwość rozliczenia podatku VAT wynikającego z faktur otrzymywanych od finansującego.

Kredyt

Tutaj wydaje nam się, że najmniej trzeba wyjaśniać. Potencjalny kredytobiorca występuje do banku o określoną kwotę pieniędzy, którą przeznaczy na określony cel i spłaci po z góry ustalonym czasie. Kredytobiorca jest zobowiązany do przestrzegania warunków umowy i spłaty kwoty w terminie, wraz z odsetkami.

Zalety kredytu:

 • możliwe zerowe zaangażowanie własnych pieniędzy,
 • jasne i czytelne zasady ich udzielania,
 • prosty dostęp – każdy przedsiębiorca ma rachunek bankowy,
 • bezpieczeństwo wynikające z silnego nadzoru działalności banków.

Pożyczka/pożyczka leasingowa

Może jej udzielić osoba prywatna lub instytucja. Cel, na który ma zostać przeznaczona, nie musi być określony, a jej przedmiotem nie muszą być pieniądze – choć tutaj tylko taki przypadek nas interesuje. Opisując ten instrument finansowy, myślimy głównie o pożyczce leasingowej – szczególnie korzystnej dla podmiotów mających możliwości jednorazowej amortyzacji, tzw. małych podatników (zapytaj swojej księgowej, czy nim jesteś lub czy możesz być).

Zalety pożyczki leasingowej:

 • Klient jest właścicielem przedmiotu umowy,
 • jednorazowa amortyzacja,
 • rozliczanie kosztów pożyczki poprzez odpisy amortyzacyjne,
 • 100% odliczenie podatku VAT od pełnej wartości przedmiotu umowy,
 • prosty dostęp do finansowania w formie pożyczki leasingowej.

Finansowanie maszyn, którą metodę wybrać?

Odpowiedź jest prosta: to zależy!

Nie ma idealnego rozwiązania, które pasowałoby do każdej sytuacji, w jakiej możemy się znaleźć prowadząc własny biznes. Każdy sposób ma swoje mocne i „mniej mocne” strony, a jego wybór to kwestia bardzo indywidualna. Te same produkty potrafią różnić się między sobą w zależności do instytucji, do jakiej się zwrócimy. Dlatego przed podjęciem ostatecznej decyzji powinniśmy poprosić o oferty z wszystkich wymienionych wyżej źródeł – chyba że jesteśmy finansistami i już wiemy, czego chcemy. Osobom nie posiadającym doświadczenia w pozyskiwaniu środków nie odradzamy poszukiwania na własną rękę, bo każde doświadczenie czegoś nas uczy. Pytanie tylko, czy będziemy mieli na to czas? Alternatywą jest skorzystanie z usług zewnętrznych doradców. Osoby te zawodowo pomagają pozyskać środki dla firm i ich różnych projektów. Dzięki temu powinni mieć większą wiedzę o dostępnych na rynku i odpowiednich dla nas formach finansowania.

Doradztwo w zakresie formy finansowania

Dlatego też naszym Klientom, którzy chcieliby, aby nasze maszyny szybko zaczęły dla nich zarabiać, oferujemy możliwość skorzystania z naszej pomocy w tym zakresie. Współpracujemy z różnymi instytucjami, więc jest duża szansa (granicząca z pewnością), że tak dobierzemy ofertę, aby spełniała wszystkie Wasze oczekiwania.

Własne finansowanie maszyn

Ponieważ najlepiej znamy się na maszynach do obróbki blach, to serdecznie zapraszamy również tych Klientów, którzy chcą kupić maszynę w ramach własnych środków lub innego, pozyskanego samodzielnie, finansowania.