Zastanawiałeś się kiedyś dlaczego usługowe cięcie blach jest tak mało opłacalne? Wykonując cięcie blach w zewnętrznej firmie, tak naprawdę nigdy nie odzyskasz zainwestowanych środków. Pieniądze idą do kieszeni kogoś innego, zamiast zostawać u Ciebie. Zwiększając produkcję, nieustannie podnosisz jej koszty. Powinno być wręcz przeciwnie! Masz prawo do tego, aby czerpać stuprocentową korzyść z oferowanych przez Ciebie usług. Dzielenie zysków na dłuższą metę jest kompletnie nieopłacalne dla Twojej firmy.

Jaki jest czas oczekiwania na wykonanie usługowego cięcia blach?

Cięcie blach maszyną laserową trwa kilka minut, podczas gdy zlecanie takiego cięcia zewnętrznej firmie wiąże się najczęściej z pewnym okresem oczekiwania, które może wynieść nawet 2-3 dni. Ponadto zawsze musisz wygospodarować dodatkowy czas na odbiór wyciętych detali. Zajmując się wypalaniem na własną rękę, jesteś całkowicie niezależny. Możesz wypalać kiedy chcesz, ile chcesz, w czasie dla Ciebie dogodnym.

Czy czas i koszty transportu są opłacalne?

Im większe detale, tym większego środka transportu potrzebujesz, aby je dowieźć na miejsce. Im dalej znajduje się firma, której zlecasz cięcie czy gięcie, tym więcej czasu i paliwa tracisz na dojazd. Są to także środki, których nigdy nie odzyskasz i w żaden sposób Ci się nie zwrócą. Jest to ponadto dodatkowe utrudnienie, które komplikuje ciąg produkcji i sprzedaży, pomiędzy które musisz wstawić etap transportu. Pomyśl, jak wiele czas i nerwów mógłbyś zaoszczędzić, rezygnując z tej dodatkowej odpowiedzialności.

Tracisz zyski, które mógłbyś czerpać z posiadania własnej maszyny.

Posiadanie własnej wycinarki czy prasy krawędziowej znacznie rozszerza potencjalny zakres Twoich usług. Możesz sam zajmować się cięciem blach dla Twoich klientów, zyskując dodatkowe pieniądze na rzecz budżetu firmy. Pomyśl, ile zysków już Ci przepadło ze względu na brak własnej wycinarki czy prasy krawędziowej.

Czy Ty również masz już dość usługowego cięcia blach?

Zapoznaj się z ofertą naszego sklepu. https://otinus.pl/

Zakup wycinarki plazmowej czy laserowej to jednorazowa inwestycja, natomiast ilość pieniędzy i czasu, jakie możesz na tym zyskać jest nieograniczona!

Wspieramy również w doborze sposobu finansowania zakupu maszyn.

Chcesz dowiedzieć się więcej o usługowym cięcie blach? Zobacz nasz film na YouTubie

Otinus Polska Sp. z o.o. (dawniej P.W. REMASZ Michał Obrzut) realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Tytuł projektu: Wejście firmy Otinus Polska Sp. z o.o. (dawniej P.W. REMASZ Michał Obrzut) na rynki zagraniczne poprzez udział w targach. Celem projektu jest dywersyfikacja rynków zbytu, wzrost przychodów firmy, wyszukiwanie partnerów na rynkach zagranicznych, a także promocję gospodarczą regionu. Działania prowadzone w ramach projektu przyczynią się do rozpoznawalności polskiej marki na rynkach międzynarodowych. Dofinansowanie projektu z UE: 637 521,65 zł